ข่าววันนี้ » โซเชียล
Salvation - 14 พฤษภาคม 2563 | แก้ไข

ภูเก็ต เล็งปลดล็อกเมืองทุกช่องทาง 16 พ.ค. นี้

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุดทางเพจ เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket ได้เผยภาพและข้อมูลว่า

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ภูเก็ต #เห็นชอบ ‼️ #เปิดช่องทางเข้า - #ออก  #ภูเก็ต 16 พ.ค.นี้ #ย้ำ! ยังคงคุมเข้มไวรัส COVID-19.

วันนี้ (13/05/ 63) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการผ่อนคลายการเดินทางเข้ าจังหวัดภูเก็ต ทั้ง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29/2563 โดยมี พลเรือโท เชิงชาย เชิงชุมแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก ็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภู เก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยว ข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ภูเก็ต ได้มีการประชุมหารือ และประเมินสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาในการผ่อนคลายเ ปิดช่องทางการเดินทางเข้าสู ่จังหวัดภูเก็ต ภายหลังจากที่มีการประกาศปิ ดไปก่อนหน้านี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในวันนี้ที่ประชุมมีมติเ ห็นชอบให้เปิดช่องทางการเดิ นทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตผ่ านทางอากาศ โดยเสนอขอเปิดใช้สนามบินภูเ ก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 16 พ.ค.เป็นต้นไป ไปยัง ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห ่งประเทศไทย เนื่องจากทางสำนักงานการบิน พลเรือนฯ ได้เห็นชอบให้ปิดการใช้สนาม บินภูเก็ตไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.2563 ที่จะถึงนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการโรค ติดต่อจังหวัดภูเก็ต ก่อนหน้านี้

ส่วนการเดินทางเข้าสู่จังหว ัดภูเก็ตทางบก ผ่านทางด่านท่าฉัตรไชย และทางน้ำ โดยทางเรือ ผ่านทางท่าเรือต่างๆ นั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังห วัดภูเก็ต ได้มีมติเห็นชอบเปิดให้เดิน ทางได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป เช่นกัน แต่เนื่องจากมีข้อกำหนด ฉบับที่ 5 (7) ตลอดจนมีข้อสั่งการของกระทร วงมหาดไทย เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรกา รการควบคุมการแพร่ระบาดของเ ชื้อไวรัสโควิด-19 ทางจังหวัดจะต้องส่งเรื่องก ารขอเปิดด่านท่าฉัตรไชยและการเดินทางทางน้ำ ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ วรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เพื่อขอความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวได้

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ