ข่าววันนี้ » โซเชียล
Shambhala TS - 25 กุมภาพันธ์ 2564 | แก้ไข

ข่าววันนี้

รัฐสภาของอิสราเอล เห็นชอบอนุมัติกฎหมายฉบับใหม่ ให้รัฐบาลสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 หวังขับเคี่ยวให้เข้าไปฉีดกันมากขึ้น ก่อนจุดประเด็นวิพากษ์เรื่องละเมิดส่วนบุคคล

 

การอนุมัติกฎหมายดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (24 ก.พ. 2563) โดยมีคะแนนเห็นชอบถึง 30 คะแนน ไม่เห็นชอบ 13 คะแนน ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นผู้อำนวยการกระทรวงศึกษาธิการ และบางส่วนในกระทรวงสวัสดิการ มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยจะบังคับใช้เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะสิ้นสุดลง

 

จุดประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้นั้น ทางรัฐสภาให้เหตุผลว่า เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตบเท้าเข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น เพราะในปัจจุบันแม้อิสราเอลจะมีการจัดหาวัคซีนกระจายไปยังหลากหลายท้องถิ่นทั่วประเทศแล้ว แต่กลับขาดแคลนประชาชนที่เข้ามารับวัคซีนเนื่องจากความกลัวและไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีน

 

ทั้งนี้ อิสราเอลมีประชากรทั่วประเทศอยู่ที่ 9 ล้านคน ได้จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 กับทางไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ แต่ด้วยความกังขาของประชาชนที่มีมาก ทำให้ประเทศได้ออกกฎมาตรการเข้มมากมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนไปฉีดวัคซีนมากขึ้น เช่นห้ามผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเข้าใช้บริการบางอย่าง เช่นเข้ายิม ร้านอาหารบางแห่ง แต่จะอนุญาตได้อย่างเต็มที่เฉพาะประชาชนที่รับวัคซีนแล้วเท่านั้น

 

การออกกฎหมายฉบับใหม่นี้สร้างความไม่พอใจและเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอย่างมาก โดยถือเป็นประเด็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างชัดเจน รวมไปถึงการละเมิดสิทธิ์ความเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการต่างๆ ที่แยกเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนกับไม่ได้ฉีดอย่างชัดเจน แม้ว่าในกฎหมายจะระบุเพิ่มเติมเอาไว้ว่าข้อมูลของประชาชนที่รัฐบาลนำมาเปิดเผยนั้นจะมีอายุอยู่ได้ 60 วันหลังจากนั้นจึงจะนำออก แต่ทางฝ่ายค้านก็ยังไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายกฎหมายดังกล่าวก็ได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว...

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: DailyMail

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ