ข่าววันนี้ » การเมือง
Petch Jarm - 18 กันยายน 2564 | แก้ไข

วิโรจน์ อภิปราย ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ โดยมีทั้งสิ้น 110 มาตรา ซึ่งที่ประชุมเปิดให้ ส.ส. และ ส.ว. อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

ส่วนใหญ่ท้วงติงเนื้อหาที่มีการยัดเยียดให้เด็กต้องปฏิบัติตาม ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่สามารถพัฒนาการศึกษาไทย ให้เด็กได้เท่าทันโลกยุคใหม่ได้

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า การศึกษายุคปัจจุบัน ต้องไม่ใช่การเอาโจทย์ในอดีต มาบงการคนที่เกิดทีหลังว่าโตขึ้นต้องเป็นอะไร

สิ่งที่สังคมอยากเห็นใน พ.ร.บ.การศึกษาฉบับนี้ คือ การศึกษาที่เป็นกลไกพัฒนาคน ไม่ควรเป็นระบบแพ้คัดออก ที่สร้างเงื่อนไข จำกัดโอกาสในการเรียนของคนที่อยากเรียน

แต่ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ กลับจับจดอยู่ที่การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ทำไมต้องพยายามเอากะลามาครอบประเทศนี้ให้ได้ เราอยากเห็นการศึกษาที่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน เพื่อให้ทุกคนพัฒนาตนเอง เต็มกำลังศักยภาพ เราอยากเห็นการศึกษาที่โอบรับเด็กพิเศษ และเด็กกำพร้าทุกคน

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ