ข่าววันนี้ » โซเชียล
Nabi - 20 กันยายน 2564 | แก้ไข

ใช้กันผิดอยู่หรือเปล่า? สวมหน้ากากแบบนี้ ระวังติดเชื้อ ไม่รู้ตัวนะ

ย อ ด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 รวม 12,709 ราย จำ แ น ก เป็น ผู้ ป่ ว ย จากระบบ เ ฝ้ า ร ะ วั ง 10,962 ร า ย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 878 รา ย ผู้ ป่ ว ย ภ า ย ใ น เ รื อ น จำ/ ที่ ต้ อ ง ขั ง 858 ร า ย ผู้ ป่ ว ย มาจากต่างประเทศ 11 ร า ย ผู้ ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,460,323 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ย กลับบ้าน 11,125 ร า ย ห า ย ป่ ว ย สะสม 1,313,718 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำ ลั ง รั ก ษ า 132,573 ร า ย เ สี ย ชี วิ ต 106 ร า ย

จำ น ว น การได้รับ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 19 ก.ย. 2564) ร ว ม 44,742,049 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภาพ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 19 กันยายน 2564 ย อ ด ฉี ด ทั่วประเทศ 256,362 โ ด ส

  • เ ข็ ม ที่ 1 : 109,439 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 2 : 146,698 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 3 : 225 ร า ย

จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 1 สะสม : 29,002,572 ร า ย (จำ น ว นผู้ได้รับ วั ค ซี น ทั้งหมด) จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 2 ส ะ ส ม : 15,118,015 ร า ย (จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น ครบตาม เ ก ณ ฑ์) จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 3 ส ะ ส ม : 621,462 ร า ย

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเฝ้าระวังโ ร ค ป อ ด อั ก เ ส บ จาก CV-19 ประชาชนยังคงต้องดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดี นอกจากการหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำแล้ว หากจำเป็นต้องไปในที่มีผู้คนหนาแน่นหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะร่วมกับผู้คนจำนวนมากควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับหรือแพร่กระจายเชื้อโรคในกรณีที่เจ็บป่วย รวมถึงผู้ประกอบกิจการร้านเสริมสวย ผู้สัมผัสอาหาร ต้องใส่ใจสุขอนามัยเป็นพิเศษ หากรู้สึกมีไข้ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น และเมื่อมีไข้สูงต่อเนื่อง ควรรีบไปพบแพทย์และหยุดพักผ่อน

สำหรับวิธีการเลือกหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมนั้น ให้พิจารณาด้านนอกและด้านในของหน้ากากให้ชัดเจน ต้องไม่มีกลิ่นผิดปกติ ไม่เปรอะเปื้อนและไม่มีตำหนิ ต้องคลุมจมูกและปาก สายคล้องหูต้องไม่ฉีกขาดและต้องไม่มีส่วนใดหลุดออกจากหน้ากาก แถบปรับกระชับดั้งจมูกต้องยึดแน่นและต้องไม่หลุดออกง่ายขณะใช้ ก่อนสวมหน้ากากควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และห้ามใช้หน้ากากร่วมกับคนอื่น การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ให้นำด้านที่ดูดซับน้ำไว้ด้านในซึ่งจะมีลักษณะพื้นผิวนุ่มกว่า เพื่อดูดซับเหงื่อ น้ำมูก น้ำลาย จากการไอจาม และนำด้านมันที่ไม่ดูดซับน้ำไว้ด้านนอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านที่มีสีเพื่อป้องกันการซึมซับของเหลวหรือละอองจากภายนอกเข้ามา

“ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วหากเกิดการฉีกขาด ใส่แล้วไม่กระชับ หรือเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายหรือเปียกน้ำ ให้เปลี่ยนใหม่ทันที ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน

ส่วนประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนใส่และหลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี ซึ่งการล้างมือเป็นวิธีที่ง่ายและป้องกันโรคได้ดี โดยควรปฏิบัติอย่างถูกวิธีตาม 7 ขั้นตอน ดังนี้

1) ฝ่ามือถูกัน

2) ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว

3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูกซอกนิ้ว

4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

6) ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ และ

7) ถูรอบข้อมือ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด แต่หากไม่สะดวกในการล้างมือ สามารถใช้เจลล้างมือแทน ก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ดีเช่นกัน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้ สู้โควิด , สสส.

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : เส้นด้าย

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ