ข่าววันนี้ » โซเชียล
Nabi - 20 กันยายน 2564 | แก้ไข

นร.ราชประชานุเคราะห์ 52 ติดCV-19 34 คน หลัง เปิดการเรียนการสอนปกติ

ย อ ด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 รวม 12,709 ราย จำ แ น ก เป็น ผู้ ป่ ว ย จากระบบ เ ฝ้ า ร ะ วั ง 10,962 ร า ย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 878 รา ย ผู้ ป่ ว ย ภ า ย ใ น เ รื อ น จำ/ ที่ ต้ อ ง ขั ง 858 ร า ย ผู้ ป่ ว ย มาจากต่างประเทศ 11 ร า ย ผู้ ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,460,323 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ย กลับบ้าน 11,125 ร า ย ห า ย ป่ ว ย สะสม 1,313,718 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำ ลั ง รั ก ษ า 132,573 ร า ย เ สี ย ชี วิ ต 106 ร า ย

ด้านสำนักข่าว อีจัน รายงานว่า วานนี้ 19 ก.ย.64 นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ CV-19 เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ปกติ ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เลย

ซึ่งล่าสุด ได้ทำการเปิดภาคเรียนเพียงไม่กี่วัน ได้มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ CV-19 ซึ่งเป็นนักเรียนกว่า 26 คนก่อนหน้า จนมาวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมาได้ทำการตรวจและพบเพิ่มอีก 8 คน รวม 34 คน ขณะเดียวกันมีการสั่งการตั้งด่านตรวจ และปิดประตูโรงเรียน ไม่ให้บุคคลภายนอกและไม่เกี่ยวข้องเข้าออกแล้ว

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เป็นโรงเรียนประจำ มีครู 76 คน นักเรียน 517 คน ส่วนสาเหตุมาจากเด็กนักเรียนชั้น ป.6 บ้านอยู่ จ.อุดร คิดถึงบ้านจึงแอบหนีกลับบ้าน เมื่อไปถึงก็ได้กักตัวและผลตรวจเป็นลบ จากนั้นกลับมาเรียนตามปกติ และคลุกคลีกับพี่เลี้ยงและเพื่อนนักเรียน และหนีกลับไปบ้านอีกรอบจนพบว่าติด CV-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาล จ.อุดรธานี...

ขอบคุณข้อมูลจาก : อีจัน

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ