ข่าววันนี้ » การเมือง
Petch Jarm - 18 กันยายน 2564 | แก้ไข

อมรัตน์ อภิปรายถึง พล.อ.ประยุทธ์

นางอมรัตน์ กล่าวว่า เราได้ยินคำว่าปฏิรูปเต็มไปหมด ปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูปการศึกษาที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สำหรับตน การศึกษาไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้ แต่ต้องสอนให้คิด เลิกท่องจำและปรับปรุงหลักสูตรให้กระชับ มีความยืดหยุ่น

บูรณาการเนื้อหาสาระที่โลกยุคออนไลน์ เด็กสามารถหาได้ แต่การเรียนในห้องเรียนต้องเน้นทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทำงานเป็นทีมเวิร์ก เพื่อออกสู่โลกของการทำงานได้ รวมทั้งทักษะทางอารมณ์ ทักษะในการฝึกตั้งคำถาม

"ที่สำคัญต้องเน้นให้รู้จักหน้าที่พลเมือง เพื่อเป็นพลเมืองโลกที่สง่างาม ถ้า คฝ. ปัจจุบันที่ออกมาควบคุมฝูงชน ออกมาสลายม็อบ ถ้ามีการปลูกฝังเรื่องการศึกษา เรื่องสิทธิมนุษยชนมากกว่านี้

ยิ่งประธานคณะกรรมการนโยบายนี้ เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ดิฉันได้ยินชื่อ ก็สิ้นหวัง เพราะท่านผู้นี้เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง รับแต่ความชอบ ไม่เคยรับผิด และยังมีประวัติเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อยู่ในอำนาจโดยไม่แยแสต่อความสง่างามของการดำรงตำแหน่ง ดิฉันขอให้ทบทวนชื่อประธานคณะกรรมการนโยบายด้วย หาคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่านี้"

ทั้งนี้ ระหว่างการอภิปรายมีเสียงจากสมาชิกประท้วง แต่ยังไม่ทันได้พูด นางอมรัตน์ ก็อภิปรายจบก่อน แต่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เตือน นางอมรัตน์ ว่า ไม่ควรเสียดสี

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ